Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Geldend van 03-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Veiligheid
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  2. Wet veiligheidsregio’s
  3. Gemeentewet
  4. Wet gemeenschappelijke regelingen
  5. Politiewet 2012
  6. Wet publieke gezondheid
  7. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2021 01-01-2020 Vervangende regeling

08-12-2020

stcrt-2021-5828

Onbekend.