Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2024 5e wijziging

18-03-2024

gmb-2024-126091

Onbekend.
01-01-2024 01-04-2024 Gewijzigde regelgeving

19-12-2022

gmb-2023-489201

Onbekend.
19-12-2022 01-01-2024 wijziging regeling

19-12-2022

gmb-2022-567277

Onbekend.
01-02-2022 19-12-2022 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening

31-01-2022

gmb-2022-39473

Onbekend.
09-07-2021 01-07-2021 01-02-2022 gewijzigde regelgeving Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet

05-07-2021

gmb-2021-214708

Onbekend.
01-02-2021 09-07-2021 nieuwe regeling

25-01-2021

gmb-2021-26889

Onbekend.