Aanpassen OZB percentages 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Aanpassen OZB percentages 2021

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp: Aanpassen ozb percentages 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020.

Besluit

De vastgestelde ozb percentages 2021 te verlagen en als volgt vast te stellen:

  • Woning eigenaar: 0,1170%

  • Niet-woning eigenaar: 0,3078%

  • Niet-woning gebruiker: 0,2375%

Ondertekening

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 januari 2021.

, de voorzitter

, de raadsgriffier