Verordening van de raad van de gemeente Beesel, houdende de winkeltijden gemeente Beesel 2021 [Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021]

Geldend van 01-02-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Beesel, houdende de winkeltijden gemeente Beesel 2021 [Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021]
Citeertitel Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Winkeltijdenverordening 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2010, zoals vastgesteld op 25 januari 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021

25-01-2021

gmb-2021-26632

Onbekend.