Regeling vervallen per 05-03-2024

Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 28-01-2021 t/m 04-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Westerkwartier 2021
Citeertitel Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Westerkwartier 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2021 05-03-2024 nieuwe regeling

19-01-2021

gmb-2021-25228

Onbekend.