Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 19 januari 2021, nr. 1550377/1550378, houdende regels omtrent de subsidie voor kleine infrastructuur (Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021)

Geldend van 01-02-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 19 januari 2021, nr. 1550377/1550378, houdende regels omtrent de subsidie voor kleine infrastructuur (Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021)
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/114219/CVDR114219_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

19-01-2021

prb-2021-532

1550377/1550378