Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent het (integrale) proces rond de uitvoering van het sociaal domein (Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2021)

Geldend van 30-01-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Woudenberg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent het (integrale) proces rond de uitvoering van het sociaal domein (Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2021)
Citeertitel Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 2. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 3. artikel 2.12 van de Jeugdwet
 4. artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet
 5. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 11. artikel 6 van de Participatiewet
 12. artikel 8 van de Participatiewet
 13. artikel 8a van de Participatiewet
 14. artikel 8b van de Participatiewet
 15. artikel 10b van de Participatiewet
 16. artikel 47 van de Participatiewet
 17. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 18. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 19. artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 20. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Integrale verordening sociaal domein Woudenberg 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2021 01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

21-01-2021

gmb-2021-21020

z. 330146 / d.204172