Regeling vervallen per 01-01-2023

beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Zundert

Geldend van 22-01-2021 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Zundert
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Zundert
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Zundert
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2021 01-01-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

12-01-2021

gmb-2021-19607

Onbekend.