Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-3425

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 Juridische grondslag beslistermijn schuldhulpverlening

17-12-2020

gmb-2021-18814

Onbekend.