Rectificatie Verordening Watertoeristenbelasting Verordening gemeente Harlingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Rectificatie Verordening Watertoeristenbelasting Verordening gemeente Harlingen 2021

Rectificatie gemeenteblad van 21 dec 2020, nr 340295 i.v.m. verkeerde naamstelling besluit.

In de publicatie is het besluit aangepast ten behoeve van de naamstelling van de verordening.

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2021 gemeente Harlingen aangepast naar Verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting 2021 gemeente Harlingen

Harlingen, 15-01-2021