Rectificatie Verordening legesverordening gemeente Harlingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Rectificatie Verordening legesverordening gemeente Harlingen 2021

Ondertekening

Rectificatie gemeenteblad van 21 dec 2020, nr 340110 i.v.m. verkeerde naamstelling besluit.

In de publicatie is het besluit aangepast ten behoeve van de naamstelling van de Verordening.

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2021 gemeente Harlingen aangepast naar Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2021 gemeente Harlingen.

Harlingen 15-01-2021