Besluit van gedeputeerde staten van 5 januari 2021, PZH-2020-760324100, tot vaststelling van deelplafonds behorende bij de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)

Geldend van 16-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van 5 januari 2021, PZH-2020-760324100, tot vaststelling van deelplafonds behorende bij de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)
Citeertitel Besluit deelplafonds 2021-2023 Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zuid-Holland/298777/298777_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2021 nieuwe regeling

05-01-2021

prb-2021-306

Onbekend.