Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent een noodfonds voor armoedebestrijding

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent een noodfonds voor armoedebestrijding
Citeertitel Beleidsregel lokaal Noodfonds Noordwijk 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2021 nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2021-12751

Onbekend.