Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent lozingen in het buitengebied (Beleidsregel lozingen buitengebied)

Geldend van 14-01-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent lozingen in het buitengebied (Beleidsregel lozingen buitengebied)
Citeertitel Beleidsregel lozingen buitengebied
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  2. artikel 2.2, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet
  4. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Voorst, Brummen, Barneveld en Ede.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

07-12-2020

wsb-2021-324

Onbekend.