Regeling vervallen per 25-05-2023

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk)

Geldend van 05-01-2021 t/m 24-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk)
Citeertitel Beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 4. artikel 27 van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 30a van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 31 van de Drank- en Horecawet
 7. artikel 30b van de Wet op de kansspelen
 8. artikel 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer
 9. artikel 11.2 van de Wet milieubeheer
 10. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 11. artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/648196/CVDR648196_1.html
 14. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/642775/CVDR642775_1.html
 15. artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 16. artikel 16a van de Huisvestingswet 2014
 17. artikel 19 van de Huisvestingswet 2014
 18. artikel 22 van de Huisvestingswet 2014
 19. artikel 23 van de Huisvestingswet 2014
 20. artikel 25 van de Huisvestingswet 2014
 21. artikel 27 van de Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2021 25-05-2023 nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2021-1617

Onbekend.