Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 en verder Zaltbommel

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaltbommel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 en verder Zaltbommel
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 en verder Zaltbommel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-354369

Onbekend.