Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020

Geldend van 10-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  6. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2024 artikel 2.1a, 2.10, 2.10A, 2.11, 2.12, 2.21, 2.30b, 2.36, 2.37, 2.50a, 2.65, 2.66, 2.74b, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5a, 4.6, 4.7a, 4.9a, 4.10, 4.11, 4.12a, 4.12b, 4.12c, 4.12d, 4.12e, 4.13, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.17, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.27a, 5.31a, 5.32, 5.33,

20-12-2023

gmb-2024-17326

Onbekend.
01-01-2024 10-01-2024 artikel 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1a, 2.10, 2.10a, 2.11, 2.12, 2.21, 2.28, 2.30b, 2.36, 2.37, 2.39, 2.50a, 2.64, 2.65, 2.66, 2.71, 2.74b, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5a, 4.6, 4.7a, 4.9a, 4.10, 4.11, 4.12a, 4.12b, 4.12c, 4.12d, 4.12e, 4.13, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.17, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.27a, 5.31a, 5.32, 5.33, 5.34

20-12-2023

gmb-2023-559870

Onbekend.
22-12-2022 01-01-2024 artikel 2:8, 2:10, 210a, 2:11, 2:12, 2:26, 2:27, 2:36, 2:79, 3:1, 3:2, 3:3, 3:6, 3:7, 3:9, 3:12, 3:23, 4:13, 5:12, 5:14, 5:17

30-11-2022

gmb-2022-563864

226946
11-12-2022 22-12-2022 artikel 2:11

30-11-2022

gmb-2022-542186

114084
31-12-2020 20-11-2020 11-12-2022 Actualisatie

28-10-2020

gmb-2020-354357

Onbekend.