Marktreglement Groningen 2021

Geldend van 17-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktreglement Groningen 2021
Citeertitel Marktreglement Groningen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. Marktverordening Groningen 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de ingestelde pilot ‘Zondagsmarkt Vismarkt en Grote Markt Groningen’, zoals besloten in de collegevergadering van 12 mei 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2022 01-06-2022 artikel 2

31-05-2022

gmb-2022-273218

229262-2022
01-01-2021 17-06-2022 Nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-354192

525132-2020