Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hattem houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hattem houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021)
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-72267 exb-2020-72268

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
 2. artikel 5 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 7 van de Huisvestingswet 2014
 4. artikel 9 van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 10 van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 11 van de Huisvestingswet 2014
 7. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014
 8. artikel 13 van de Huisvestingswet 2014
 9. artikel 18 van de Huisvestingswet 2014
 10. artikel 19 van de Huisvestingswet 2014
 11. artikel 20 van de Huisvestingswet 2014
 12. artikel 147 van de Gemeentewet
 13. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-353560

2020/69