Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758182950, houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan de Directeur van BIJ12 in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 (Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758182950, houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan de Directeur van BIJ12 in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 (Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021)
Citeertitel Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

24-11-2020

prb-2020-10135

PZH-2020-758182950