Regeling vervallen per 29-12-2023

MONUMENTENVERORDENING 2012 (versie 2)

Geldend van 01-01-2021 t/m 28-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling MONUMENTENVERORDENING 2012 (versie 2)
Citeertitel Monumentenverordening 2012 (1e herziening)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet, artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, alsmede de Regeling bijdrage instandhouding monumenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 29-12-2023 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-353021

Onbekend.