Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021
Citeertitel Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp 10/2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-71373

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 tarieventabel

21-12-2022

gmb-2022-581843

RIS313787
01-01-2022 01-01-2023 tarieventabel

25-11-2021

gmb-2021-482320

RIS310009
23-07-2021 01-01-2021 01-01-2022 Bijlage

14-07-2021

gmb-2021-242323

RIS309431
01-01-2021 23-07-2021 nieuwe regeling

04-11-2020

gmb-2020-352899

RIS306327