Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen
Citeertitel Regeling ambtshalve beleid gemeentelijke belastingen ABG-organisatie 2019
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuwe regeling

01-11-2018

gmb-2020-352392

Onbekend.