Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie buitensportaccommodaties (Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021)

Geldend van 04-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie buitensportaccommodaties (Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021)
Citeertitel Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Altena 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2023 01-01-2023 artikel 1

04-04-2023

gmb-2023-194149

Onbekend.
31-12-2020 04-05-2023 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-352116

Onbekend.