Regeling vervallen per 01-01-2022

Legesverordening 2021 & tarieventabel legesverordening 2021

Geldend van 30-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening 2021 & tarieventabel legesverordening 2021
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Paspoortwet
  2. artikel 7 van de Paspoortwet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet
  4. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2020 01-01-2022 Vervangende regeling

16-12-2020

gmb-2020-351580

Onbekend.