Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2021
Citeertitel Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, vastgesteld op 7 april 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 Nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2020-351055

Z20-084346