Regeling vervallen per 01-01-2021

Rectificatie Verordening tot eerste wijziging van de verordening precariobelasting Teylingen 2020

Geldend van 30-12-2020 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Rectificatie Verordening tot eerste wijziging van de verordening precariobelasting Teylingen 2020

Rectificatie Gemeenteblad 2019, 319053 en overheid.nl, i.v.m. het niet kunnen verwerken van de wijzigingen in de originele (geldende) publicatie van 2020.

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2020 met als onderwerp Raadsvoorstel wijzigingen Verordening precariobelasting 2020 Teylingen,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Teylingen 2020 en Gemeentewet art. 228,

besluit vast te stellen de:

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING PRECARIOBELASTING TEYLINGEN 2020

Artikel 1

Onderdeel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting Teylingen 2020 wordt als volgt gewijzigd:

was:

2.

Terrassen, rijwielhekken en andere uitstallingen

2.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras of een uitstalling, per m2:

a.

voor een dag

€ 0,72

b.

voor een week

€ 2,53

c.

voor een maand

€ 6,06

d.

voor een half jaar

€ 19,95

e.

voor een jaar

€ 29,85

met een minimum per aanslag van:

€ 12,50

2.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van een rijwielhek dat op de grond is geplaatst per stuk per jaar of gedeelte daarvan

€ 16,55

wordt:

2.

Terrassen, rijwielhekken en andere uitstallingen

2.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras:

€ 0,00

2.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van een uitstalling, per m2:

a.

voor een dag

€ 0,72

b.

voor een week

€ 2,53

c.

voor een maand

€ 6,06

d.

voor een half jaar

€ 19,95

e.

voor een jaar

€ 29,85

met een minimum per aanslag van:

€ 12,50

2.3

Het tarief bedraagt voor het hebben van een rijwielhek dat op de grond is geplaatst per stuk per jaar of gedeelte daarvan

€ 16,55

Artikel 2

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

  • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Teylingen 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer