Regeling vervallen per 21-12-2023

Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2021

Geldend van 23-02-2022 t/m 20-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2022 21-12-2023 afdeling 5, artikel 2:24, 2:34a, 2:48, 2:48a, 2:79, 3:7,4:6, 4:9A, 4:9B, 4:9C, 4:9D, 4:9E, 4:9F, 4:9G, 4:15, 4:18, toelichting

27-01-2022

gmb-2022-66151

Z/21/078717/RAAD/21/02951
14-10-2021 23-02-2022 artikel 1:1, 4:16, toelichting

23-09-2021

gmb-2021-346572

Z/19/061335/RAAD/21/02855
01-01-2021 14-10-2021 nieuwe regeling

10-12-2020

gmb-2020-350604

Onbekend.