Regeling vervallen per 15-07-2022

Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 14-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 15-07-2022 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-350595

Onbekend.