Instellingsbesluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude houdende regels omtrent het instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude houdende regels omtrent het instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021)
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Waterschapswet
  3. Gemeentewet
  4. Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

08-09-2020

stcrt-2020-69340

Onbekend.