Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening Precariobelasting 2021)

Geldend van 29-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening Precariobelasting 2021)
Citeertitel Verordening Precariobelasting 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Precariobelasting 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

03-11-2020

gmb-2020-349622

Onbekend.