Verordening op de heffing en de invordering van markt- en standplaatsgelden 2021-Gemeente Westerveld.

Geldend van 29-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van markt- en standplaatsgelden 2021-Gemeente Westerveld.
Citeertitel Verordening markt- en standplaatsgelden 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 219 van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2020 nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2020-349022

Onbekend.