Regeling vervallen per 31-12-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing 2021(Verordening rioolheffing Rijssen-Holten 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijssen-Holten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing 2021(Verordening rioolheffing Rijssen-Holten 2021)
Citeertitel Verordening rioolheffing Rijssen-Holten 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2021 deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing Rijssen-Holten 2020

17-12-2020

gmb-2020-348370

2020-0149