Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 18. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 19. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 20. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 21. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:5, 2:6, 2:7, 2:10, 2:11, 2:12, 2:15, 2:16, 2:18, 2:20d, 2:28d, 2:28h, 2:29, 2:29a, 2:30a, 2:35, 2:45, 2:47, 2:52, 3:12, 4:4, 4:9, 4:10, 4:12, 4:13, 5:5, 5:6, 5:13, 5:17, 5:19, 5:22, 5:24, 5:30, 5:32, 5:35, 5:48, 5:49, 5:50, toelichting

20-12-2022

gmb-2023-529988

Onbekend.
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1, 4:5, toelichting

20-12-2022

gmb-2023-523472

Onbekend.
30-07-2021 31-12-2023 artikel 1:1, 2:5, 2:12, 2:13, 2:15, 2:20b, 2:28a, 2:28b, 2:28c, 2:28d, 2:28e, 2:28f, 2:28f, 2:28g, 2:28h, 2:29a, 2:48, 2:54a, 2:54b, 5:12, 5:14, 5:17, 5:39, 5:40, toelichting

13-07-2021

gmb-2021-237800

Onbekend.
25-12-2020 30-07-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-348347

Onbekend.