Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent openbare orde (Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020)

Geldend van 30-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent openbare orde (Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-57537

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 18. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 19. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 20. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 21. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met uitzondering van artikel 2:54a, eerste tot en met derde lid, treedt de Algemene plaatselijke verordening per 1 januari 2021 in werking. Artikel 2:54a, eerste tot en met derde lid, treedt in werking de dag na bekendmaking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2021 artikel 1:1, 2:5, 2:12, 2:13, 2:15, 2:20b, 2:28a, 2:28b, 2:28c, 2:28d, 2:28e, 2:28f, 2:28f, 2:28g, 2:28h, 2:29a, 2:48, 2:54a, 2:54b, 5:12, 5:14, 5:17, 5:39, 5:40, toelichting

13-07-2021

gmb-2021-237800

Onbekend.
25-12-2020 30-07-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-348347

Onbekend.