Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021

Geldend van 27-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021
Citeertitel Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit Veere 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit Veere 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2020-10-01
  3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Veere/CVDR323622.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2021 gewijzigde regeling

25-05-2021

gmb-2021-161191

21b.05174
15-04-2021 27-05-2021 gewijzigde regeling

06-04-2021

gmb-2021-115358

21b.03663
01-01-2021 15-04-2021 Nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2020-348165

20b.11028