Beleidsregels Participatie gemeente Harlingen 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Participatie gemeente Harlingen 2021
Citeertitel Beleidsregels Participatie gemeente Harlingen 2021.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels Participatie gemeente Harlingen 2021.
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe Regeling

15-12-2020

gmb-2020-347762

Onbekend.