Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 Nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-347741

Onbekend.