Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2021
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet veiligheidsregio’s
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Wet publieke gezondheid
  4. Tijdelijke wet ambulancezorg
  5. Gemeentewet
  6. Politiewet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Wijziging in de regeling

04-11-2020

stcrt-2020-68935

Onbekend.