Regeling vervallen per 31-12-2021

Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing

Geldend van 04-12-2020 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing
Citeertitel Verordening rioolheffing gemeente Houten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020 31-12-2021 Nieuwe regeling

01-12-2020

Gemeenteblad

Onbekend.