Aanwijzingsbesluit parkeergarages voor vergunninghouders

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeergarages voor vergunninghouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad bevoegd is de kaders voor het reguleren van parkeergelegenheid vast te stellen;

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening de bevoegdheid heeft gekregen om bepaalde aspecten verder in te vullen in nadere regelgeving

 • -

  op straat te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn om alle bewoners, bedrijven en bezoekers te laten parkeren;

 • -

  het daarom wenselijk is een deel van de bewoners en bedrijven in de gelegenheid te stellen om een parkeervergunning aan te vragen om in een van de parkeergarages te parkeren;

Besluit:

 • A.

  de parkeergarages:

  • -

   parkeergarage Anklaar

  • -

   parkeergarage Brinklaan

  • -

   parkeergarage Haven Centrum

  • -

   parkeergarage Marktplein

  • -

   parkeergarage Orpheus

 • aan te wijzen als gebied waar houders van een geldige parkeervergunning mogen parkeren

 • B.

  in alle schriftelijke en fysieke uitingen deze garages te omschrijven als:

  • -

   zone 4043 Parkeergarage Marktplein

  • -

   zone 4046 Parkeergarage Haven Centrum

  • -

   zone 4049 Parkeergarage Brinklaan

  • -

   zone 4052 Parkeergarage Orpheus

  • -

   zone 4055 Parkeergarage Anklaar

 • C.

  de in A genoemde maatregel in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2021.

Situatieschets

afbeelding binnen de regeling

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,