Regeling vervallen per 01-01-2022

VERORDENING TOERISTENBELASTING 2021

Geldend van 24-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING TOERISTENBELASTING 2021
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-344700

Onbekend.