Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021
Citeertitel Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp werk en inkomen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 36, tweede lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-343371

Onbekend