Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020

Geldend van 01-07-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020

Burgemeester en wethouders van Gouda en de burgemeester van Gouda

Gelet op het bepaalde in artikel 2:22, vierde lid, artikel 2:26, eerste lid, artikel 2:28a, artikel 2:29 tweede en derde lid, artikel 2:39, eerste lid, artikel 4:4, artikel 5:5, eerste lid en artikel 5:6, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020;

Besluiten:

het Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 vast te stellen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt onder APV verstaan: Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020.

Artikel 2 Aanplakborden

 • 1. De borden ter plaatse van de volgende locaties worden aangewezen als aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, als bedoeld in artikel 2:22, vierde lid, van de APV:

  Ridder van Catsweg (in de bocht bij de kruising met de Bloemendaalseweg en de Buchnerweg);

  Ruigenburg (tegenover parkeerterrein).

 • 2. De aanplakborden ter plaatse van de volgende locaties worden gedurende vier weken voor en vier weken na verkiezingen van leden voor het openbaar bestuur aangewezen, als bedoeld in artikel 2:22, vierde lid, van de APV:

 • Toegangsweg van A12 naar Gouda thv KFC

 • Burgemeester Jamesplein tussen Huis van de Stad en station

 • Gildenburg (bij W.C. Bloemendaal)

 • Middenmolenplein (bij W.C. Goverwelle)

 • Burgemeester van Dijkesingel thv Albert Heijn (Westergouwe)

 • Hoek Emmastraat /Jacob van Lennepkade (Korte Akkeren)

 • Hoek Klein Amerika/ Fluwelensingel (ingang parkeerplaats)

 • Hoek Sportlaan/ de Kortestraat (Anne Frankplantsoen)

 • Willensplein (bij fietsenstalling Station NS Goverwelle)

 • Hoek Bodegraafsestraatweg/Goudse Houtsingel (in het gras bij verkeerslicht)

Artikel 3 Verbod drankgebruik

 • 1. De volgende gebieden worden aangewezen als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, als bedoeld in artikel 2:26, eerste lid, van de APV:

  het centrum binnen de singels, met inbegrip van deze wegen;

  gebieden waar kermissen worden gehouden, gedurende de perioden dat de kermisattracties op deze gebieden zijn geplaatst;

  Park Atlantis, dit is het gebied omsloten door de volgende wegen en weggedeelten: Abel Tasmanlaan, Livingstonelaan (vanaf Abel Tasmanlaan tot de Büchnerweg), Büchnerweg (tot het Bleulandpad), Bleulandpad, Dreef (vanaf het Bleulandpad tot de Willem Bontekoesingel) en Willem Bontekoesingel, met inbegrip van deze wegen;

  Van Bergen IJzendoornpark, dit is het gebied omsloten door de volgende wegen en weggedeelten: Spoorlaan, Spoorstraat (vanaf Spoorlaan tot het Kleiwegplein), Kleiwegplein, Kattensingel, Nieuwe Gouwe O.Z. (tot H.J. Nederhorststraat), H.J. Nederhorststraat, Winterdijk, Van Bergen IJzendoornpark en Stationsplein, met inbegrip van deze wegen;

  de openbare plaatsen Kale Jonkerpad vanaf de Goudse Houtsingel tot aan de kruising met het Harlekijnpad, het Harlekijnpad tot aan de kruising met het Wilde bertrampad, en de parkeerterreinen aan het Kale Jonkerpad;

  de speelplekken en een straal van 50 meter rondom deze plekken, zoals op de bij dit besluit behorende kaart 1 ‘Alcoholverbod op speelplekken Gouda’ en in de bij deze kaart behorende bijlage is aangegeven.

Artikel 3a Messenverbod

De op de bij dit besluit behorende kaart 5 ‘Messenverbod verbodenzones’ aangegeven gebieden worden aangewezen als verbodenzones voor het bij zich hebben van messen of andere zaken die als steekwapen kunnen worden gebruikt, als bedoeld in artikel 2:28a van de APV.

Artikel 4 Loslopende honden en verboden gebieden voor honden

 • 1. De op de bij dit besluit behorende kaart 2 ‘Honden: losloopzones en verbodenzones’ aangegeven gebieden worden aangewezen als losloopzones voor honden, zijnde gebieden waar het de eigenaar of houder van een hond is toegestaan om die hond te laten verblijven of te laten lopen, zonder dat die hond is aangelijnd, als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de APV.

 • 2. De op de bij dit besluit behorende kaart 2 ‘Honden: losloopzones en verbodenzones’ aangegeven gebieden worden aangewezen als verbodenzones voor honden, zijnde gebieden waar het de eigenaar of houder van een hond is niet toegestaan om die hond te laten verblijven of te laten lopen, als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de APV.

Artikel 5 Verbod gebruik consumentenvuurwerk

 • 1. De volgende openbare plaatsen worden aangewezen als plaatsen, waar het verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken, als bedoeld in artikel 2:39, eerste lid, van de APV:

  Groenhovenpark

  De Groene Wal en Dierenopvangcentrum Gouda

  Noorderhout en Ruiterclub Bloemendaal

  ’t Groene Eiland

  Volière Van Bergen IJzendoornpark

  Houtmansplantsoen

  Baden Powelplantsoen

  Gouds Geschenk

  Polderpark Oostpolder

  Het Veenweidepark / Gouderakse Tiendweg

  De Goudse Hout

  Dierenweide Goverwelle

  Groene Hart Ziekenhuis

  Zorginstelling Martha Flora

  Zorginstelling Irishof

  Zorginstelling Prinsenhof

  Zorginstelling Savelberg

  Zorginstelling Olympiadehuis Gouda

  Huize Groeneweg

  Huize Winterdijk

 • 2. De exacte plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 3 ’Vuurwerkverbod’.

Artikel 6 Destructieplaats dode gezelschapsdieren

De vestigingslocatie van de Stichting Dierenambulance Gouda en Omstreken wordt aangewezen als verzamelplaats, waar dode gezelschapsdieren als destructiemateriaal in ontvangst worden genomen, als bedoeld in artikel 4:4 van de APV.

Artikel 7 Verbod parkeren van grote voertuigen

De bebouwde kom, die is vastgesteld op grond van artikel 27 van de Wegenwet wordt aangewezen als plaats, waar het is verboden om een voertuig te parkeren, dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,8 meter, gelet op het uiterlijk aanzien van de gemeente, als bedoeld in artikel 5:5, eerste lid, van de APV.

Dit verbod geldt niet voor:

Nijverheidsstraat;

Nieuwe Gouwe W.Z., met uitzondering van het gedeelte, gelegen tussen het Jaagpad en de inrit van de daar gebouwde woonappartementen;

Ambachtsstraat;

Industriestraat, tussen de Koning Wilhelminaweg en de Nijverheidsstraat;

Zwolleweg;

Het gedeelte van het industrie- en kantorengebied “De Goudse Poort”, dat wordt begrensd door de Kampenringweg en de Hanzeweg;

Bedrijventerrein Gouwestroom;

Industrieterrein Kromme Gouwe;

Het Buurtje;

Schielands Hoge Zeedijk.

Artikel 8 Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen

 • 1. De volgende plaatsen, met uitzondering van de daarin aanwezige en daarvoor bestemde parkeervoorzieningen als bedoeld in artikel 5:6, vierde lid, van de APV, worden aangewezen als plaats, waar geen fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid van de APV, zoals aangegeven op kaart 4 ‘Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen’:

  • -

   Noordzijde Station Gouda;

  • -

   Zuidzijde Station Gouda.

  • -

   een deel van de Kleiweg;

  • -

   de Nieuwe Markt.

 • 2. De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats, waar fietsen en bromfietsen of vergelijkbare voertuigen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, tweede lid van de APV, zoals aangegeven op kaart 4 ‘Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen’. Het is verboden op deze plaatsen fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen langer dan 14 dagen onafgebroken te parkeren:

  • -

   Noordzijde Station Gouda, met uitzondering van de bewaakte fietsenstalling;

  • -

   Zuidzijde Station Gouda;

  • -

   Regentesseplantsoen.

 • 3. De volgende plaats wordt aangewezen als plaats, waar bromfietsen of vergelijkbare voertuigen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, tweede lid van de APV, zoals aangegeven op kaart 4 ‘Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen’. Het is verboden op deze plaats bromfietsen of vergelijkbare voertuigen langer dan 14 dagen onafgebroken te parkeren:

  • -

   Noordzijde Station Gouda, met uitzondering van de bewaakte fietsenstalling.

 • 4. De volgende plaats wordt aangewezen als plaats, waar fietsen en bromfietsen of vergelijkbare voertuigen mogen worden geparkeerd, als bedoeld in artikel 5:6, tweede lid van de APV, zoals aangegeven op kaart 4 ‘Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen’. Het is verboden op deze plaats fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen langer dan 3 uur onafgebroken te parkeren:

  • -

   Het gedeelte van het voorplein van het Burgemeester Jamesplein voor het Huis van de Stad (Noordzijde Station Gouda), zoals aangegeven op kaart 4 ‘Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen’.

Artikel 9 Intrekking

Het Aanwijsbesluit APV 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2020,

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

drs. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs P. Verhoeve

Bijlage 1 kaart 1

afbeelding binnen de regeling

[Via de externe bijlage kunt u de kaart vergroot bekijken]

Speelpleknummer

Speelpleknaam

00-01

De Goudse Hout

01-02

Hartenerf

01-03

Turfmarkt

01-04

Van Bergen IJzendoornpark

01-05

Parkstraat

01-06

Crabethpark

01-08

Komijnstraat

01-09

Regulierenhof

01-10

St.-Barbarahof

01-11

Houtmansplantsoen

01-17

Lange Dwarsstraat

01-18

Clarissenhof

01-20

Wouter Jacobserf

01-21

Zwaansgat

01-23

Kandeelstraat

01-24

Sevenhuysen

02-01

Jacob van Lennepkade(Westerschool)

02-01

Jacob van Lennepkade(Westerschool)

02-06

Vogelplein

02-06

Vogelplein

02-06

Vogelplein

02-08

Westerom

02-10

Prinses Julianastraat

02-11

Lethmaetstraat

02-13

Bosweg

02-14

Vorstmanstraat

02-14

Vorstmanstraat

02-17

Jacob Catsstraat

02-17

Jacob Catsstraat

02-18

Bosboom Toussaintskade

02-18

Bosboom Toussaintskade

02-19

Margrietplein

02-20

Ranonkelplantsoen

02-20

Ranonkelplantsoen

02-21

Julianasluisterrein

02-23

Vlaserf

02-24

De Schopschijf

02-30

Van der Palmstraat

02-32

Uiverplein

02-33

Oranjeplein

03-04

Freesiapad

03-06

Vlierpad

03-08

Eikelaan

03-09

Moerbeistraat

03-09

Moerbeistraat

03-11

Taxusweg

03-14

Bremlaan

03-17

Kamperfoelielaan

03-17

Kamperfoelielaan

03-20

Sporkenhoutlaan

03-21

Groenhovenpark

03-22

Jan van Riebeecklaan

03-23

Jan van Mayenlaan

03-23

Jan van Mayenlaan

03-25

Joris van Spilbergenlaan

03-26

Olivier van Noorthof

03-27

Marco Pololaan

03-28

Abel Tasmanlaan

03-29

Park Atlantis

03-29

Park Atlantis

03-31

Anna van Hensbeeksingel

03-32

Groenhovenweg/Geraniumstraat

03-33

Jac.P. Thijsselaan

04-06

Waterlustlaan

04-07

Landluststraat

04-07

Landluststraat

04-12

't Groene Eiland

04-14

Helena Hoeve

04-15

Deborah Hoeve

04-15

Deborah Hoeve

04-18

Catharina Hoeve

04-20

Rietzoom bij nr.186

04-20

Rietzoom bij nr.186

04-21

Rietzoom bij nr. 37

04-24

Albrechtsveld nr. 86

04-24

Albrechtsveld nr. 56

04-26

Albrechtsveld nr. 28

04-31

Trompenburg

04-34

Watergras

04-34

Watergras

04-35

Weerestein

04-36

Loevestein

04-37

Gravestein

04-38

Cronestein

04-39

Hulkestein

04-40

Palenstein

04-41

Woudestein

04-49

Noordhoef

04-51

Ida Hoeve

04-51

Ida Hoeve

04-53

Praamwerf

04-55

Mastpad

04-55

Mastpad

04-57

Klipperwerf

04-60

Boegpad

04-60

Boegpad

04-61

Lekkenburg

04-62

Solingenstraat

04-62

Solingenstraat

04-72

Bertelmanstraat

04-73

Calslaan

04-74

Noorderhout

04-75

Punterwerf

04-76

Kannenburg

04-76

Kannenburg

04-77

Vlietenburg 36

04-78

Veenenburg 6

04-79

Vlietenburg 20

05-01

Colijnstraat

05-01

Colijnstraat

05-02

Thorbeckeveld

05-02

Thorbeckeveld

05-04

van Oldenbarneveltstraat

05-06

Graaf Florisweg

05-07

Vossenburchkade nr.59

05-08

Wethouder Venteweg

05-09

Lanseloetstraat

05-09

Lanseloetstraat

05-11

Merlijnstraat

05-14

Gloriantplantsoen

05-14

Gloriantplantsoen

05-15

Vlinderplein

05-17

Kameraarslag

05-18

Doorslag

05-20

Gaarderslag

05-21

Dwarsslag

05-22

Landmeterslag

05-23

Sluismeesterslag

05-23

Sluismeesterslag

05-23

Sluismeesterslag

05-26

Aschpotpad

05-26

Aschpotpad

05-27

Domela Nieuwenhuisstraat

05-28

Esmoreitstraat

05-29

Louise de Colignystraat nr.87

05-31

Anna van Burenstraat

05-32

Vossenburchkade nr.125

05-33

Vossenburchkade nr.19

05-34

Meivlinderstraat

05-35

Parelmoervllinderstraat

05-36

Dagpauwoogstraat

06-01

Noothoven van Goorstraat

06-02

van Persijnstraat

06-03

Boelekade

06-04

Zoutmanplein

06-04

Zoutmanplein

06-05

Pretoriaplein

06-05

Pretoriaplein

06-06

Ijssellaan 1

06-07

Ijssellaan 2

06-09

Hammarskjoldhof

06-10

Schweitzerplein

06-12

Agatha Dekenstraat

06-19

Walraven van Halllaan

06-24

Zoutmanstraat

06-24

Zoutmanstraat

06-27

Justus van Effenpad

06-28

Boomgaardstraat

06-30

Fourieweg

06-31

Krugerlaan

06-32

John Mottstraat

06-34

van Itersonlaan

06-35

de la Reylaan

06-36

Brandsmastraat

06-37

Bernadottelaan (MFA)

06-38

Schouwburgplein

06-38

Schouwburgplein

06-38

Schouwburgplein

06-39

Bleysstraat

06-40

Gedenklaan (Het Eiland)

06-41

de Kortestraat

06-41

de Kortestraat

06-42

Sint Josephstraat

07-01

Marathonlaan 1

07-01

Marathonlaan 1

07-02

Marathonlaan 2

07-03

Marathonlaan 3

07-04

Jan den Boerplein

07-04

Jan den Boerplein

07-07

Goverwellepad 1

07-07

Goverwellepad 1

07-08

Runmolenerf

07-09

Middenmolenlaan

07-10

Baliemolenerf

07-11

Getijmolenerf

07-12

Beukmolenplantsoen

07-13

Pepermolenerf

07-14

 

07-15

Gortmolenerf

07-16

Goverwellepad 2

07-17

Claespolderstraat

07-18

Kaagpoldererf

07-19

Heenpolderplantsoen

07-20

Watergangpolderplein

07-21

Mondlanestraat

07-21

Mondlanestraat

07-22

Sacharovstraat

07-23

Ravelplein

07-23

Ravelplein

07-24

Speelmoleneiland

07-24

Speelmoleneiland

07-24

Speelmoleneiland

07-25

Chopinstraat

07-26

Vlietpolderstraat

07-27

Grote Lot

07-27

Grote Lot

07-29

Motetplein

07-30

Uiterwaardseweg

07-31

van Dethpad

07-32

Tempelpolderstraat

07-32

Tempelpolderstraat

07-34

Chopinstraat (Goejanverwelleschool)

07-34

Chopinstraat (Goejanverwelleschool)

07-34

Chopinstraat (Goejanverwelleschool)

07-34

Chopinstraat (Goejanverwelleschool)

07-34

Chopinstraat (Goejanverwelleschool)

07-35

Getijmolenerf

07-36

Geerpolderweg ('t Carillon)

07-37

Schubertplein (Quadrant)

07-38

Scharroosingel

08-01

Goudseweg

08-01

Goudseweg

09-01

Rosarium

09-02

Schoklandplantsoen

Bijlage 2 kaart 2

afbeelding binnen de regeling

[Via de externe bijlage kunt u de kaart vergroot bekijken]

Bijlage 3 kaart 3

afbeelding binnen de regeling

[Via de externe bijlage kunt u de kaart vergroot bekijken]

Bijlage 4 kaart 4

afbeelding binnen de regeling

[Via de externe bijlage kunt u de kaart vergroot bekijken]

Bijlage 5 kaart 5

afbeelding binnen de regeling

[Via de externe bijlage kunt u de kaart vergroot bekijken]

Toelichting

Artikel 4 Honden

Hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken 2021

In 2021 heeft de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o. de Hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken 2021 vastgesteld. Deze verordening is op 1 oktober 2021 in werking getreden. Hierin zijn regels opgenomen over de toelating van honden in (delen van) de natuur- en recreatiegebieden, die eigendom zijn van de Groenalliantie Middel-Holland e.o. Onder meer zijn regels gesteld over het verplicht aanlijnen van honden, het verwijderen van uitwerpselen van honden, het bij zich dragen van een hulpmiddel voor het verwijderen van de uitwerpselen, een maximum aantal honden per bezoeker en het bedrijfsmatig uitlaten en trainen van honden en regels voor delen van de gebieden, waar honden zijn verboden.

Deze regels prevaleren boven de regels van de APV. De regeling in het Aanwijsbesluit is afgestemd op de Hondenverordening.

Artikel 8 Verbod parkeren van fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen

Dit artikel ziet op de aanwijzing van plaatsen waar fietsen, bromfietsen of vergelijkbare voertuigen voor maximaal een bepaalde periode of in het geheel niet mogen worden geparkeerd (behoudens in de aanwezige parkeervoorzieningen). Als op de aangewezen plaatsen voorzieningen zijn aangebracht of geplaatst, die bestemd zijn voor het parkeren van deze voertuigen, zoals fietsenrekken, goten of vakken, dan dienen de voertuigen in de voorzieningen te worden geplaatst. Het is niet toegestaan om de fietsen buiten de rekken te plaatsen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting van artikel 5:6 e.v. van de APV Gouda 2020.