Regeling vervallen per 11-05-2022

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent werk en participatie (Beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard)

Geldend van 01-01-2021 t/m 10-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoeksche Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent werk en participatie (Beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard)
Citeertitel Beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inkeerregeling Participatiewet WIHW 2016, de Beleidsnotitie loonkostensubsidie WIHW 2016, de Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet, de Beleidsnotitie re-integratie WIHW2016, de Beleidsregel incidentele loonkostensubsidie WIHW 2017, de Beleidsregels scholing WIHW, de Beleidsregels Tegenprestatie en de Beleidsregels bijdrage in kosten in verband met arbeid/arbeidsinschakeling WIHW 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 11-05-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-342892

Onbekend.