Regeling vervallen per 26-10-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone Leersum (Verordening bedrijveninvesteringszone Leersum 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 25-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone Leersum (Verordening bedrijveninvesteringszone Leersum 2021)
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone Leersum 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  2. artikel 1, derde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  3. artikel 2, zesde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  4. artikel 3, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  5. artikel 7, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  6. artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening BIZ BVL (Leersum, 2016). Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken. De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 26-10-2021 aanhangig

08-10-2020

gmb-2020-342792

9928