Regeling vervallen per 01-01-2022

Legesverordening Alkmaar 2021

Geldend van 26-08-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening Alkmaar 2021
Citeertitel Legesverordening Alkmaar 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 2 augustus 2021. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2021 01-01-2022 bijlage 1

27-07-2021

gmb-2021-287694

Onbekend.
23-12-2020 26-08-2021 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-342762

Onbekend.