Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening Toeristenbelasting 2021

Geldend van 09-11-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Toeristenbelasting 2021
Citeertitel Verordening Toeristenbelasting 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2021 01-01-2022 artikel 6, 9

28-10-2021

gmb-2021-396567

Onbekend.
23-12-2020 09-11-2021 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-342761

Onbekend.