Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021)

Geldend van 28-01-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021)
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2021 01-01-2021 01-01-2022 artikel 1

21-01-2021

gmb-2021-24709

Onbekend.
23-12-2020 28-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-342753

Onbekend.