Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent ontheffingsverlening voor de milieuzone (Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020)

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent ontheffingsverlening voor de milieuzone (Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020)
Citeertitel Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  2. artikel 62 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-342723

Onbekend.