Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent subsidie voor een regenton en compostvat (Subsidieregeling regenton en compostvat)

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Soest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent subsidie voor een regenton en compostvat (Subsidieregeling regenton en compostvat)
Citeertitel Subsidieregeling regenton en compostvat
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Soest/607232/CVDR607232_1.html
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-342715

Onbekend.